Πολιτική επιστροφής

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα στέλνοντάς μας e-mail στο cyttaro@yahoo.gr ή τηλεφωνικά καλώντας στο κατάστημα μας στο τηλέφωνο 2651026282. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει, υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από οποιαδήποτε αγορά εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοράς με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από οποιαδήποτε σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε σε εμας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Σε περίπτωση υπαναχώρησης για αιτία προκληθείσα με δική μας ευθύνη (ελλατωματικό ή φθαρμένο προϊόν, λάθος προϊόν ή προϊόν που δεν ταιριάζει στην περιγραφή που σας δόθηκε μέσω της ιστοσελίδας), εμείς θα επιβαρυνθούμε πλήρως με τη δαπάνη επιστροφής των προϊόντων (θα αποζημιωθείτε πλήρως για το προϊόν και τυχόν μεταφορικά και επιπλέον εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι να καλύψουμε τυχόν μεταφορικά για την επιστροφή του προϊόντος). Σε αντίθετη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε το λόγο της υπαναχώρησης εμείς θα σας αποζημιώσουμε για το πλήρες ποσό της αγοράς (εκτός της περίπτωσης που επιλέξατε ακριβότερο μέσο παράδοσης από το φθηνότερο προτεινόμενο της εταιρίας πχ παράδοση αυθημερόν οπότε εσείς φέρετε ευθύνη για την κάλυψη της διαφοράς των δυο μέσων) και σε κάθε περίπτωση η κάλυψη των μεταφορικών για την επιστροφή θα είναι δική σας ευθύνη. Επίσης σε κάθε περίπτωση υπαναχώρησης εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.